Huub Remmen heeft een foto-impressie gemaakt van één van de eerste kien-middagen van 2024.