Jaarvergadering

Datum: 20 februari 2024
Start om: 14:00
Eindigt om: 16:00
Locatie: Maashorst Google maps
Contactpersoon:

AGENDA • Opening door de voorzitter • Notulen 6 februari 2023 • Financiën  1. De cijfers, exploitatie en balans  2. Kascontrole  3. Kascontrole commissie • Bestuur:  1. Aftredend en herkiesbaar: Rein van Hoorn  2. Secretarieel verslag • Wat verder ter tafel komt • RondvraagKandidaten voor het bestuur kunnen zich uiterlijk 1 week voor de jaarvergadering melden bij de secretaris.

Na de pauze zal Rémi Janssen de uitleggen hoe je de website van KBO Megen kunt bekijken en wat daar te zien is.

Ook zullen alle ingestuurde foto’s van de zomerfotowedstrijd worden vertoond en zal de prijs overhandigd worden aan de winnende fotograaf.

Het bestuur hoopt dat vele leden aanwezig zullen zijn,