26 januari 2024

Lidmaatschap KBO terug van VGZ

KBO-Brabant heeft een overeenkomst met zorgverzekeraar VGZ voor de leden die aanvullend verzekerd zijn. Naast korting op de aanvullende zorg- en tandverzekering en extra tegemoetkomingen, krijgen deze leden ook hun KBO-lidmaatschap vergoed tot maximaal € 25,-.

 Omdat veel leden blijkbaar moeite hebben met het declareren van hun KBO-lidmaatschap, heeft VGZ naar een praktische oplossing gezocht voor dit probleem. Medio februari krijgen alle leden van KBO-Brabant die via KBO aanvullend verzekerd zijn bij VGZ een brief van VGZ en KBO-Brabant in hun gewone brievenbus, tezamen met een declaratieformulier. Dit declaratieformulier kunnen ze na invulling op de gebruikelijke wijze indienen: online via de VGZ-app of via Mijn-VGZ of met de gewone post. 

 Het is een proef die alleen onder de leden van KBO-Brabant wordt uitgevoerd en samen met VGZ hopen we het declaratieproces voor onze aanvullend verzekerde leden op deze wijze sterk te vereenvoudigen. Bovendien hopen we dat veel meer van hen hun KBO-lidmaatschap ook daadwerkelijk gaan declareren bij VGZ.

 Ook op CZ is een beroep gedaan m eenzelfde declaratiemethode te gaan beproeven, maar die maatschappij is vooralsnog daartoe niet bereid. Mocht dat veranderen, dan hoort u dat uiteraard.