6 januari 2024

Jaarvergadering op 20 februari

Uitnodiging voor de jaarvergadering

Dinsdag 20 februari 2024 in de KBO-ruimte van de Maashorst
Aanvangstijd: 14.00 uur

 

AGENDA

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen 6 februari 2023
 • Financiën
 1. De cijfers, exploitatie en balans
 2. Kascontrole
 3. Kascontrole commissie
 • Bestuur:
 1. Aftredend en herkiesbaar: Rein van Hoorn
 2. Secretarieel verslag
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich uiterlijk 1 week voor de jaarvergadering melden bij de secretaris.

Na de pauze zal Rémi Janssen de uitleggen hoe je de website van KBO Megen kunt bekijken en wat daar te zien is.

Ook zullen alle ingestuurde foto’s van de zomerfotowedstrijd worden vertoond en zal de prijs overhandigd worden aan de winnende fotograaf.

Het bestuur hoopt dat vele leden aanwezig zullen zijn,

 

 

Groet Cor Snaterse, secretaris KBO Megen